Lounais-Suomen
Röntgenhoitajat ry


Yhdistyksen virallinen sähköpostiosoite: rontgenhoitajat(at)gmail.com. 


Puheenjohtaja Ann-Marie Korventausta e-mail: ann-marie.korventausta@tyks.fi

Opiskelijavastaava Miia Airola e-mail: miia.airola(at)tyks.fi  


Vuodelle 2019-2020 jäsenyhdistyksen hallituksen kokoonpano: 

 • Airola Miia
 • Haavisto Petra 
 • Karjalainen Jukka 
 • Roininen Matias (opiskelijajäsen)

 • Roppola Ville

 • Suvitie Juri 

 • Tammi Juho 
 • Vehkomäki Sanna


Olemme siirtyneet helmikuusta 2012 alkaen käyttämään, Lounais-Suomen Röntgenhoitajat ry:ssä yhtenäisiä hakemuspohjia koulutushakemuksia haettaessa.
 
Tulemme jatkossa käsittelemään hallituksen kokouksissa ainoastaan hakemuspohjiin tehdyt hakemukset.
 
Sähköisen version hakemuksesta, voitte pyytää sähköpostilla osoitteesta:
rontgenhoitajat@gmail.com.


Kriteerit avustusten jakamiseen.

 

Avustuksia voidaan myöntää jäsenille, jotka täyttävät seuraavat jakokriteerit:

 • Tukea voidaan myöntää ainoastaan Lounais-Suomen Röntgenhoitajat ry jäsenelle.
 • Hakija toimittaa avustushakemuksen sekä avustushakemuksen myöntämiseen vaikuttavat liiteet samalla kertaa.

 

 

Avustusten jakokriteerit:

 1. Avustuksia jaetaan hakijan/hakijoiden hakemusten perusteella joko kouluttautumiseen, virkistystoimintaan tai eläkeläistoimintaan.
 2. Koulutuksen, johon haetaan avustus, tulee olla sellaista, että koulutuksesta voidaan antaa osallistujalle todistus.
 3. Koulutuspäiväksi ei hyväksytä neuvottelu- tai tiedotustilaisuuksia tai kokouksia.
 4. Virkistystoiminnan tulee olla sellaista, että toiminta tukee hakijan/hakijoiden työhyvinvointia tai tukee hakijan/hakijoiden osallistumista liikunnalliseen toimintaan.
 5. Avustuksen määrä lasketaan kullekin hakijan/hakijoiden koulutuksesta aiheutuneiden nettokustannusten mukaan.
 6. Hakijan/hakijoiden tulee olla yhdistyksen käytettävissä tulevissa tapahtumissa, jos hakijalle/hakijoille myönnetään avustusta.
 7. Avustushakemuksen yhteydessä tulee olla laskelma hakijan/hakijoiden kuluista ja mahdollisista tuloista sekä hakijan/hakijoiden omista kustannusosuuksista.
 8. Avustusta voi myöntää maksimissaan 50 % nettokustannuksista.
 9. Yksittäinen hakija voi saada maksimissaan 50 % jaossa olevasta koulutusavustuksesta / vuosi.
 10. Avustushakemus tulee hakea ennen avustuksen kohteena olevaa tapahtumaa.

 

 

 

Mikäli tietoja on vääristetty tarkoituksella, joutuu hakija maksamaan avustuksen lyhentämättömänä takaisin Lounais-Suomen Röntgenhoitajat ry:lle.

 


 

 
 
Tehy