Siirry sisältöön

Työelämä on murroksessa ja se vaikuttaa myös meidän alaamme. Röntgenhoitajien tehtävänkuva muuttuu kiihtyvällä vauhdilla johtuen työvoimapulasta, resurssoinnista, muuttuvista prosesseista ja kehittyvistä laitteista. Röntgenhoitajan ammatissa on sellaista erityisosaamista, jota muilla ammattiryhmillä ei ole ja tulee tarkkaan miettiä, miten sitä parhaiten hyödynnetään. Onko esimerkiksi järkevää istuttaa röntgenhoitajaa lääkärin avustajana ultraäänihuoneessa, kun saman tehtävän voi hoitaa esimerkiksi työpaikkakoulutettu lähihoitaja. Mitä tehtäviä voidaan siirtää muille ammattiryhmille ja mitä valuu meidän ammattikunnallemme muista ammateista?

Työvoimapula on globaali ilmiö ja monessa maassa röntgenhoitajille on jo siirretty toisilta ammattiryhmiltä tehtäviä. Ennen kuin otetaan uusia tehtäviä tai tehtävänsiirtoja vastaan, on sovittava kirjallisesti tehtävänsiirroista, niihin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista, sekä siirrosta maksettavista korvauksista. Työelämän murros edellyttää jatkuvaa aktiivista vuoropuhelua työpaikkojen, ammatillisen koulutuksen, ammatillisten liittojen ja päättäjien välillä. On yhdessä varmistettava, että sekä nykyisillä ja tulevilla ammattilaisilla on juuri se tietotaito, jota työelämässä ja röntgenhoitajan ammatissa toimimisessa tarvitaan.

Hanna Kalliomäki
Puheenjohtaja
Suomen Röntgenhoitajat ry