Siirry sisältöön

Keitä me olemme?

Me olemme ennen kaikkea ammatillinen yhteisö. Jäseniämme yhdistää säteilyn lääketieteellinen käyttö ja vahva säteilytyöntekijän identiteetti. Tämä näkyy myös uudessa nimessä, haluamme olla lähempänä jäseniämme ja varmistaa yhteydenoton vaivattomuuden. Annamme jäsenillemme palvelutakuun ja vastaamme meille lähetettyihin viesteihin 48 tunnin kuluessa arkipäivisin.

Suomen Röntgenhoitajien toimintaa luotsaavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja edustajiston määräämällä tavalla. Yhdessä toimihenkilöiden, luottamustehtävissä olevien ja monien muiden toimijoiden kanssa teemme työtä Röntgenhoitajien strategian toteuttamiseksi.

Puheenjohtaja johtaa hallitusta ja huolehtii, että edustajiston tekemät linjaukset ja strategiset päätökset saadaan jalkautettua myös käytännön tasolle. Toiminnanjohtaja on yhdistyksen päivittäistä toimintaa ja hallintoa johtava työntekijä, joka toimii hallituksen johdon ja valvonnan alaisena.

Arvojamme ovat luottamuksellisuus, jäsenlähtöisyys ja avoimuus. Pääperiaatteenamme on toimia jokaisen röntgenhoitajan ammatillisena yhdistyksenä, mahdollistaen ammatillisen verkostoitumisen ja yhteistoiminnan. Tarjoamme lääketieteellisen kuvantamisen ammattilaisille ammatillista tukea työelämän tarpeisiin  mm. ammatillisen- ja säteilysuojelullisen täydennyskoulutuksen muodossa. Lisäksi tuotamme korkealaatuista jäsenpalvelua.

Koulutuksellinen edunvalvonta

Osallistumme aktiivisesti sekä ammatillisen peruskoulutuksen että täydennys- ja jatkokoulutuksen kehittämiseen. Vaikutamme perus- ja lisäkoulutukseen liittyvän lainsäädännön kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden, ammattikorkeakoulujen, opetus- ja terveysviranomaisten sekä työelämän edustajien kanssa. Lisäksi annamme vuosittain useita kymmeniä säteilyn käytön ammattilaisia koskevia lausuntoja ja kannanottoja.

Suomen Röntgenhoitajat tukee jäsenistönsä jatkuvaa oppimista järjestämällä laadukasta ja kriteerit täyttävää täydennyskoulutusta. (Suositusta päivitetään 2024).

Ammatillinen edunvalvonta

Ammatillisen edunvalvonnan tarkoitus on lisätä röntgenhoitajien asiantuntijatyön tunnettuutta ja arvostusta yhteiskunnassa. Ammatillinen edunvalvonta on vaikuttamista röntgenhoitajien päivittäiseen työhön ja työhyvinvointiin sekä työhön liittyviin ohjeisiin ja suosituksiin. Yhteistyö monien alan toimijoiden kanssa ja mukanaolo valtakunnallisissa hankkeissa ja projekteissa ovat myös osa ammatillista edunvalvontaa.

Nostamme esiin röntgenhoitajan ammattia koskevia erityiskysymyksiä, kuten ammatillisen kehittymisen ja urakehityksen tärkeyttä röntgenhoitajan työnkuvassa, sekä edistämme näyttöön perustuvaa ja hyvien käytäntöjen mukaista radiografiatyötä. Suomen Röntgenhoitajien yhtenä tärkeänä tavoitteena on turvata jäsenistönsä asema säteilyn käytön ammattilaisina moniammatillisessa toimintaympäristössä.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta

Suomen Röntgenhoitajat vaikuttaa osaltaan aktiivisesti yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa, jotta säteilynkäytön ammattilaisina röntgenhoitajien asema vahvistuu. Vaikutamme aktiivisesti kannanotoilla ja lausunnoilla esimerkiksi eduskuntaan, sosiaali- ja terveysministeriöön sekä opetus- ja kulttuuriministeriöön juuri röntgenhoitajan ammatin ja työn vaikuttavuuden näkökulmasta.

Asiantuntijamme osallistuvat valtakunnallisten suositusten ja raporttien valmisteluun ja toimivat monissa työryhmissä asiantuntijajäseninä.