Siirry sisältöön

Olemme koonneet alle Suomen Röntgenhoitajien lausunnot ja kannanotot, jotta pääset tutustumaan osaan tekemäämme työhön. Kaikkiin lausuntoihin ei ole linkkiä.

Mikäli haluat lisätietoa Suomen Röntgenhoitajien antamista lausunnoista, kannanotoista tai selvityksistä, ota yhteyttä toiminnanjohtaja Päivi Woodiin.

10.1.2023 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi
potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n
muuttamisesta(siirryt toiseen palveluun)
, lausunto annettu yhdessä Tehyn kanssa

27.1.2023 Lausunto hammastekniikan perustutkinnon perusteiden
luonnoksesta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
, lausunto annettu yhdessä Tehyn kanssa

8.3.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön ohjeesta
ammattihenkilölainsäädännön soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstön tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
, lausunto annettu yhdessä Tehyn kanssa

28.3.2023 Lausunto kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), lausunto annettu yhdessä Tehyn kanssa

16.6.2023 Lausunto osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeesta ammatillisessa koulutuksessa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), lausunto annettu yhdessä Tehyn kanssa

16.6.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen (SOTEKO) – hankkeen ehdotuksista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) lausunto annettu yhdessä Tehyn kanssa

21.6.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hanke (SOTEKO)(avautuu uuteen ikkunaan), lausunto annettu yhdessä YO-hanketyöryhmän nimissä

17.8.2023 Lausunto Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätöksestä oireettoman henkilön panoraamaröntgentutkimukseen pääsyn kriteereistä tulehduspesäkkeen varhaiseksi toteamiseksi tekonivelpotilaalla.

2.12.2023 Suomen Röntgenhoitajat ry kannanotto erikoistumiskoulutusten kehittämiseksi, työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja röntgenhoitajien urapolun luomiseksi

3.11.2022 Lausunto terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO)
päätöksestä oireettomalle henkilölle karieksen varhaiseksi
toteamiseksi tehtävän Bitewing-röntgentutkimuksen kriteereistä(siirryt toiseen palveluun)
, lausunto annettu yhdessä Tehyn ja Staln kanssa

3.11.2022 Lausunto luonnoksesta kansallisesta korkeakoulujen
jatkuvan oppimisen strategiasta(siirryt toiseen palveluun)
, lausunto annettu yhdessä Tehyn kanssa

16.9.2022 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi alueellisen
opintolainahyvityksen kokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta(siirryt toiseen palveluun)
, lausunto annettu yhdessä Tehyn kanssa

8.8.2022 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi
potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista(siirryt toiseen palveluun)
, 16.9.2022 lausunto annettu yhdessä Tehyn kanssa

7.4.2022 Suomen Röntgenhoitajaliiton lausunto PALKOLLE; Panoraamaröntgentutkimus oireettomalle henkilölle infektiofokuksen löytämiseksi antiresorptiivisen lääkityksen aloittamisen yhteydessä ja ennen leukojen alueen sädehoidon tai immunosuppressiivisen hoidon aloittamista.(avautuu uuteen ikkunaan)

7.4.2022 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi(siirryt toiseen palveluun), lausunto annettu yhdessä Tehyn kanssa

1.4.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiks(siirryt toiseen palveluun)i, lausunto annettu yhdessä Tehyn kanssa

18.3.2022 Suomen Röntgenhoitajaliiton lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

18.3.2022 Suomen Röntgenhoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseen; digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

10.3.2022 Suomen Röntgenhoitajaliiton lausunto ICRPlle; Eläinten kuvantaminen (Veterinary Practice)

11.2.2022 Suomen Röntgenhoitajaliiton lausunto AVILLE sikiöseulonnoista yksityisellä sektorilla

11.2.2022 Suomen Röntgenhoitajaliiton lausunto hallituksen esityksestä vammaispalvelulainsäädännön uudistusehdotukseen