Siirry sisältöön

Suomen Röntgenhoitajien eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea röntgenhoitajien eettistä päätöksentekoa ja tukea heitä haastavissa päivittäisissä tilanteissa. Kollegiaalisuus ja moniammatillisuus on osa kliinisen radiografian eettistä perustaa. Kollegiaalisuus  vaikuttaa röntgenhoitajien ammattikunnan sisäiseen yhtenäisyyteen ja asemaan niin työelämässä kuin sen ulkopuolella.  

Eettiset ohjeet ilmaisevat röntgenhoitajille, muille terveydenhuollossa työskenteleville ammattiryhmille sekä väestölle röntgenhoitajan perustehtävän luonteen säteilynkäytön ammattilaisena.  

Ammattieettiset ohjeet auttavat röntgenhoitajaa sitoutumaan ja ylläpitämään luottamusta röntgenhoitajan työhön, ammatin velvoitteisiin ja osaamisvaatimuksiin sekä edistämään ammatillista toimintaa 

Ensimmäiset röntgenhoitajan eettiset ohjeet hyväksyttiin Suomen Röntgenhoitajaliiton vuosikokouksessa alun perin 4.3.2000. Ammattieettiset ohjeet päivitettiin vuonna 2020. 

Tulosta röntgenhoitajan ammattieettiset ohjeet itsellesi