Siirry sisältöön

Suomen Röntgenhoitajilla on ensimmäisen puheenjohtajan nimeä kantava rahasto, Anja Kallio-rahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea avustusten ja stipendien muodossa röntgenhoitajan ammatin kehittämiseksi tehtyä työtä ja ansiokasta tutkimustoimintaa.

Rahastosta jaetaan jäsenille stipendejä ja avustuksia koulutukseen sekä radiografiaan ja sädehoitoon liittyvään tutkimustoimintaan. Vuosittain hallitus myöntää stipendejä ja   avustuksia hakemusten perusteella enintään peruspääoman ylittävän osan rahaston varoista.

Tukea voidaan myöntää myös hakemuksetta muulle kuin jäsenelle tunnustukseksi radiografian ja röntgenhoitajan ammatin kehittämiseksi suoritetusta erittäin ansiokkaasta tutkimustoiminnasta.

Tutkimus- ja kehittämisapurahat

Rahastosta jaetaan avustuksia kliinisen radiografian tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Rahastosta ei myönnetä avustuksia Pro gradu -tutkielman tai muiden ammatillisten opinnäytetöiden tekemiseen, yleisiin julkaisuihin, käännöstyöhön, kielentarkistukseen tai sosiaalisiin syihin.

Liitä tutkimusapuarahahakemukseen seuraavat asiat:

Liitä kehittämishankeapurahahakemukseen seuraavat asiat:

Et voi lähettää hakemustasi ennen kuin olet saanut hakemuksesi liitteeksi lausunnon tai suosituksen. Perehdy siis hakulomakkeeseen ja pyydä suositukset ajoissa, jotta ne ehtivät perille ennen hakuajan umpeutumista.