Siirry sisältöönApurahoja myönnetään tutkimuksen tukemiseksi, näyttöön perustuvan tutkimuksen ja näiden tulosten tunnetuksi tekemiseksi sekä ammatin kehittämiseen, julkaisutoimintaan, ylempiin korkeakoulujen opinnäytetöihin, väitöskirjoihin ja seminaarien osallistumiskustannuksiin. Apurahaa voidaan myöntää kansainvälisiin ja kansallisiin osallistumisiin esim. opintomatkoihin tai kongresseihin. 
Lisäksi SORF voi myöntää tunnustusstipendejä. 

Apurahoja jaetaan kerran vuodessa. Hakuaika tapahtuu kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Apurahaa voi hakea sivun alareunassa olevan linkin kautta hakuajan ollessa avoinna. Apurahoja voidaan myöntää kliiniseen radiografiaan liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja toimintaan. Apurahan perusteeksi hyväksyttävän opinnäytetyön tulee olla vähintään ylemmästä korkeakoulusta valmistunut tutkielma. Apuraha on aina henkilökohtainen.  


Kriteerit 

 • hakija jäsenyys liitossa on kestänyt vähintään kaksi vuotta hakuajan umpeutumiseen mennessä ja hakija on suorittanut Suomen Röntgenhoitajien jäsenmaksun viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta  
 • opiskelijajäsenen jäsenyys liitossa on kestänyt vähintään kaksi vuotta hakuajan umpeutumiseen mennessä  
 • hakija voi saada apurahaa vain kerran kolmessa vuodessa   
 • kerralla voi hakea vain yhtä apurahaa  
 • apurahat myönnetään aina kuluvan kalenterivuoden tapahtumille

Suomen Röntgenhoitajat ryn hallitus päättää myönnettävistä apurahoista aina lokakuussa.   

Anja Kallio rahastosta myönnetään stipendejä ja apurahoja kliinisen radiografian tutkimuksen, näyttöön perustuvaan tutkimuksen ja näiden tulosten tunnetuksi tekemiseksi.  

Opintoapurahat 
Opintoapurahoja myönnetään kliiniseen radiografiaan liittyviin opintoihin sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Opintoapurahoja myönnetään mm.  kongresseihin, opintomatkoihin ja seminaareihin.

Kongressiin tai seminaariin on sisällyttävä vähintään kahden koko päivän pituinen (min 6 t/päivä), kliiniseen radiografiaan liittyvä ohjelma. Kansallinen tai kansainvälinen kongressi tai koulutus tulee olla kaksipäiväinen tai pidempi. Ryhmäopintomatkaan osallistuvista jokainen täyttää oman apurahahakemuksen. 

Opintomatkalta edellytetään vähintään kahden kokonaisen päivän (6 h/päivä) mittaista ohjelmaa, tutustumiskäyntejä ja verkostoitumista, joka liittyy kiinteästi radiografiatyöhön tai tukee ammatillista kasvua ja työtä lääketieteellisen säteilynkäytön ammattilaisena. 
Apurahaa haetaan aina henkilökohtaisesti. 

Opintoapurahan hakeminen kongressiin, koulutukseen tai opintomatkalle 
Kongressi tms. hakemukseen on liitettävä 

 • kongressin ohjelma 
 • matkasuunnitelma, josta ilmenee alustavat tiedot majoitus- ja matkakuluista
 • kuitti osallistumismaksusta 
 • osallistumistodistus (mikäli tapahtuma, johon hakija hakee apurahaa, pidetään apurahapäätöksen jälkeen, on hakijan toimitettava osallistumistodistus jälkikäteen liiton toimistoon viimeistään 15.12. (kuluvan aikana vuoden) mennessä, jonka jälkeen apuraha vasta voidaan maksaa

Apurahan hakeminen tutkimukseen tai kehittämishankkeeseen 

Tutkimus- tai kehittämishankkeen apurahahakemukseen tulee lisätä 

 • virallisesti hyväksytty tutkimussuunnitelma 
 • ohjaajan lausunto tai mahdolliset suositukset  
 • hakijan ansioluettelo 

Päivärahakorvauksiin, ansionmenetyksiin ja ruokakuluihin ei myönnetä avustusta. Oheistoimintaa, kuten konferenssi-illallisia tai kulttuurista ohjelmaa ei korvata. Oman auton käyttöä ei korvata matkustuskuluina. 

Apurahojen suuruudet  2024 
  

Väitöskirja  600€
Pro gradu 300 €  
YAMK-tutkielma 300 € 
Euroopan ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen kongressi/koulutusmatka 600 €  
Eurooppaan suuntautuva kansainvälinen kongressi/koulutusmatka 450 €
Omakustanteisiin SORFn täydennyskoulutus/seminaari  200 € 
            

Suomen Röntgenhoitajat ryn hallitus päättää myönnettävistä apurahoista aina lokakuussa

Apurahoja ei myönnetä 

erikoistumiskoulutukseen 
jatko- tai lisäkoulutukseen 
perusopintoihin liittyvät harjoittelut/matkat 
yliopistossa ja AMKssa (myös avoin) suoritetut yksittäiset opintojaksot 
opinnäytetyöt (AMK) 
julkaisut, käännöstyöt ja kielentarkastus 
päivärahoihin, ansionmenetyksiin ja ruokakuluihin 
sosiaalisista syistä haetut apurahat 


Apurahan hakeminen 
Apurahaa haetaan määrämuotoisella sähköisellä lomakkeella hakuajan aikana vuosittain 1.3.-30.9. Sähköinen hakulomake(siirryt toiseen palveluun)

Huomioithan, että vain sähköiset hakemukset käsitellään. Apurahat ovat haettavissa aina kuluvan vuoden syyskuun loppuun asti.
Myöhästyneitä tai epätäydellisiä hakemuksia ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kirjallisesti.