Siirry sisältöön

Suomen Röntgenhoitajaliitto (SORF) myöntää jäsenilleen ja yhteisöjäsentensä jäsenille apurahoja kliinisen radiografian tutkimuksen tukemiseksi ja sen tulosten tunnetuksi tekemiseksi, ammatin kehittämiseen, julkaisutoimintaan, Pro gradu -tutkielmiin, väitöskirjoihin ja seminaarien osallistumiskustannuksiin. Apurahaa voidaan myöntää myös niin kansallisiin kuin kansainvälisiin osallistumisiin alaan liittyen, esim. opintomatkoihin taikongresseihin.


Lisäksi SORF voi myöntää tunnustusstipendejä.


Apurahojen hakuaika on kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä ja haku tapahtuu sähköisen hakulomakkeen avulla.


Apurahoja voidaan myöntää kliiniseen radiografiaan liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja toimintaan. Apurahan perusteeksi hyväksyttävän opinnäytetyön tulee olla vähintään ylempi ammattikorkeakoulu (YAMK) tasoinen valmis tutkielma. Apuraha on aina henkilökohtainen.


Suomen Röntgenhoitajaliiton tai yhteisöjäsen jäsenyys on ehdoton edellytys apurahan myöntämiselle ja jäsenyyden on pitänyt kestää hakuajan päättymiseen mennessä vähintään kaksi vuotta. Lisäksi jäsenmaksut tulee olla suoritettuina vastaavalta ajalta. Jäsenyys katsotaan alkaneeksi siitä, kun jäsenmaksu on maksettu.
Edellisestä Suomen Röntgenhoitajaliiton myöntämästä apurahasta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta. Henkilö voi hakea kerrallaan vain yhtä apurahaa.


Suomen Röntgenhoitajaliiton hallitus päättää myönnettävistä apurahoista lokakuussa. Apurahoja voidaan myöntää vain sähköisen hakemuksen perusteella.

Opintoapurahan hakeminen konferenssiin, koulutukseen tai opintomatkalle


Opintomatkaan on sisällyttävä vähintään kahden kokopäivän pituinen, kliiniseen radiografiaan liittyvä ohjelma. Ryhmäopintomatkaan osallistuvista jokainen täyttää oman apurahahakemuksen. Kansallinen tai kansainvälinen konferenssi tai koulutus voi olla joko kaksipäiväinen tai pidempi. Konferenssi tai koulutus tulee liittyä kliiniseen radiografiaan. Apurahaa voidaan hakea vain saman vuoden konferensseihin tai
kongresseihin, eli hakemus tulee tehdä samana vuonna, jolloin konferenssi tai kongressi järjestetään. Kongressista tms. hakemukseen on liitettävä

Myönnettävien apurahojen suuruudet


Apurahan hakeminen tutkimukseen tai kehittämishankkeeseen

Tutkimus- tai kehittämishankkeen apurahahakemukseen tulee lisätä

Haettaessa apurahaa pro gradu- työhön tai YAMK-tutkielmaan on liitteenä oltava valmis työ


Kehittämishankeapurahahakemuksessa tulee olla


Apurahoja ei myönnetä


Apurahan hakeminen


Apurahaa haetaan määrämuotoisella sähköisellä lomakkeella hakuajan aikana vuosittain 1.3.-30.9. Sähköinen hakulomake(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Huomioithan, että vain sähköiset hakemukset käsitellään. Apurahat ovat haettavissa aina kuluvan vuoden syyskuun loppuun asti. Hakulomakkeeseen pääset tästä(siirryt toiseen palveluun).
Myöhästyneitä tai epätäydellisiä hakemuksia ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kirjallisesti.