Siirry sisältöön

Tuumasta toimeen – röntgenhoitajaksi?

Ensimmäisten röntgenhoitajien valmistumisesta on kulunut jo yli 70 vuotta, kaiken kaikkiaan säteilyn lääketieteellisen käytön ammattilaisia on valmistunut kaikkiaan noin 6000, heistä hieman yli 4 000 on työikäisiä. Röntgenhoitajat työskentelevät kolmella säteilynkäytön erikoisalueella terveydenhuollossa. Suurin osa röntgenhoitajista työskentelee diagnostiikan alueella, eli röntgenkuvantaminen parissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sädehoidossa työskentelee toiseksi eniten röntgenhoitajia ja pieni osa röntgenhoitajia työskentelee isotooppiosastoilla.

Röntgenhoitajana vastaat lähetteen mukaisista lääketieteellisistä kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidoista. Työ on osin itsenäistä ja osin työryhmässä toimimista.

Röntgenhoitajan ammatin tietoperusta tulee muun muassa lääketieteestä, terveystieteestä, matematiikasta ja luonnontieteestä. 

Röntgenhoitajan kontaktit potilaiden kanssa ovat tyypillisesti lyhytaikaisia, jolloin luottamuksellinen suhde potilaaseen on kyettävä luomaan nopeasti. Tarvitaan joustavuutta ja kykyä asettua potilaan asemaan. Yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa edellyttää ryhmätyötaitoja.

Voit hakea röntgenhoitajan tutkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

Röntgenhoitajan ammatti edellyttää seuraavia asioita:

Työ vaatii jatkuvaa opiskelua, sillä ala on nopeasti kehittyvää. Siksi se on myös mielenkiintoista, vaihtelevaa ja tekijäänsä palkitsevaa.

Röntgenhoitajia koulutetaan seuraavissa AMKssa: