Siirry sisältöön

Suomen Röntgenhoitajien koulutuspoliittiset tavoitteet


Röntgenhoitajien perus-, jatko- ja täydennyskoulutusten pitää kyetä
vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin. Uudet osaamisvaatimukset ja alati kehittyvät tutkimusmenetelmät asettavat täydennyskoulutukselle isoja haasteita. Erikoistumiskoulutukselle on kova tarve.


Röntgenhoitajan urapolun kannalta olisi järkevää, että Suomen nykyinen
korkeakoulujärjestelmä, joka perustuu ns. duaalimalliin eli kahteen
rinnakkaiseen polkuun, purettaisiin. Tällöin röntgenhoitajilla olisi
paremmat mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan työelämän tarpeet
huomioiden.


Ulkomailla suoritetun röntgenhoitajatutkinnon tunnistamisen prosessia
tulee parantaa ja selkeyttää.

Koulutuspoliittinen ohjelma 2021-2024 pdf(avautuu uuteen ikkunaan)