Siirry sisältöön

Hyödynnä erityispätevyysnimike urallasi etenemiseen 

Sinulle, joka olet hankkinut jo työkokemusta ja mahdollisesti olet edennyt urallasi vastuuhoitajaksi tai tiiminvetäjäksi, Suomen Röntgenhoitajat (ent. Röntgenhoitajaliitto) tarjoaa mahdollisuuden hakea erityispätevyysnimikettä. 

Saat parhaan hyödyn nimikkeestä, kun neuvottelet siitä jo ennen nimikkeen hakemista. Käy asiaa läpi vaikka kehityskeskustelussa esihenkilösi kanssa, tuo keskustelussa esiin erityispätevyyden tunnistamisen hyödyt itsellesi ja työnantajallesi.   

Kliinisen radiografian erikoisasiantuntijalta edellytetään vahvaa kliinistä osaamista ja diagnostisen tai terapeuttisen radiografian teoreettista hallintaa. Pelkästään opintojen tai pitkän työkokemuksen perusteella nimikettä ei voida myöntää. Erikoisasiantuntijalta edellytetään myös vahvaa näyttöä erikoisalansa kehittäjänä, kouluttajana ja tiedon välittäjänä. 

Kliinisen radiografian erityispätevyys esite(avautuu uuteen ikkunaan) selventää prosessia.

Voit hakea erityispätevyysnimikettä seuraavilta aloilta  

Kuinka hakemus tehdään? 

Kliinisen radiografian erityispätevyysnimikkeen hakemus tehdään aina henkilökohtaisesti sähköiselle, liiton tarjoamalle verkkoalustalle.   

Johtamisen erityispätevyyden hakemus tehdään Tehyn sivuilla. Haku tauolla 2023. 

Hakemuksessa sinun tulee osoittaa todistuksin tai erilaisin dokumentein kehittymisesi ja osaamisesi. Aloita dokumenttien kerääminen hyvissä ajoin! Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että tämä työvaihe vie enemmän aikaa kuin ennakolta arvaisi. Tässä vaiheessa itsellesi myös hahmottuu selkeästi osaamisesi määrä. 

Erityispätevyyshakemusten arviointi tehdään kolmella erillisellä osaamisalueella 

1 Koulutus: tutkinnot, kurssit, lisäopinnot 

2 Työkokemus: haettavan erikoisalueen työkokemus 

3 Muu erityispätevyyteen liittyvä toiminta: julkaisu, opetus, ohjaus ja kehittämistoiminta 

Pistetaulukosta (avautuu uuteen ikkunaan)näet tarvittavien pisteiden määriä

Erityispätevyyden tarkoituksena on 

• osoittaa ammatillinen kehittymisesi sekä tukea urakehitystäsi 

• luoda sinulle pohja syventää ja laajentaa osaamistasi kiinnostuksesi ja työelämässäsi nousseita tarpeita vastaavaksi.

• ohjata sinua työelämässä tarvittavan osaamisen hankinnassa 

• nostaa esille erityisosaamisesi  

• edistää ammatin kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 

Erityispätevyydet tehyläisissä ammateissa(avautuu uuteen ikkunaan) esitte kertoo lisää sinulle aiheesta.
Erityispätevyyksiä haetaan aina kaksivaiheisesti. 

Hakuohjeet 

Haku taolla, uusi haku toteutetaan 2024.

Ensimmäisessä vaiheessa täytät hakulomakkeen ja lähetät sen 15.9. mennessä liittoon, jonka jälkeen esihakemuksesi käsitellään arviointineuvostossa. 

Erillinen portfoliolomake lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse niille hakijoille, jotka täyttävät erityispätevyysjärjestelmän koulutus- ja työkokemuskriteerit. Portfoliolomakkeella kuvaat ja arvioit omaa erityisosaamistasi ohjeistuksen mukaisesti, määräaikaan mennessä. 

Toisen vaiheen hakuaika päättyy vuosittain aina 30.10. 

Erityispätevyyshakemuksen hinta on 120,00 euroa, joka maksetaan hakemusprosessin toisessa vaiheessa.

Erityispätevyysjärjestelmä on Suomen Röntgenhoitajien ylläpitämä järjestelmä, jonka tavoitteena on tukea terveydenhuollon ammatillisten sekä ammatillista että urakehitystä huomioimalla työssä hankitun kokemus ja osaaminen. Erityispätevyysjärjestelmä on kehitetty yhdessä Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen kanssa. Johtamisen erityispätevyysjärjestelmä toteutetaan yhteistyössä Tehyn kanssa.